Zobrazení: vizuální, textové

Josef Škvorecký

www.skvorecky.cz [aktuální verze]

Stránky věnované Josefu Škvoreckému, jeho životu, dílu, působení v exilovém nakladatelství, a také jeho manželce Zdeně Salivarové-Škvorecké. Součástí stránek informace o udílení cen Josefa Škvoreckého

Vydavatel: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

1