Zobrazení: vizuální, textové

Sdružení hliněného stavitelství

www.hlina.info [aktuální verze]

Stránky sdružení, které sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní materiály, podporuje užití nepálené hlíny v nových stavbách, ochranu a záchranu existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví.

Vydavatel: Sdružení hliněného stavitelství

1