Zobrazení: vizuální, textové

Ústav pro dějiny umění

udu.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu, seznam přednášek a seminářů, pedagogů, aktuality z oblasti stipendií a grantů a pořádaných konferencí a sympozií. Součástí je fotogalerie uměleckých artefaktů sloužící pro vzdělávací účely.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav pro dějiny umění

1