Zobrazení: vizuální, textové

Geoscape : alternative approaches to middle-european geography

geo.ujep.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis v angličtině zabývající se výzkumem krajiny v širším smyslu.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

1