Zobrazení: vizuální, textové

Typografie

typografie.unas.cz [aktuální verze]

Stránky o základních typografických znalostech: informace o písmu, jeho barvě, doporučené stavby písma, formátování textu, typologie knižních vazeb.

Vydavatel: Janák, Robert

1