Zobrazení: vizuální, textové

Česká neurologická společnost ČLS JEP

www.czech-neuro.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, kongresech, symposiích, klinických seminářích, kontinuálním vzdělávání a cenách společnosti. Součástí doporučené postupy.

Vydavatel: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká neurologická společnost

Neuroacta

neuroacta.cz [aktuální verze]

Vícejazyčný neurologický časopis obsahující originální práce, přehledové články, kazuistiky a krátká sdělení.

Vydavatel: Centrum neurologické péče

Neurologie pro praxi

neurologiepropraxi.cz [aktuální verze]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na neurologii obsahující sdělení z praxe, referáty z literatury, o nových trendech v neurologii a dalším. Součástí článků anglické abstrakty.

Vydavatel: Solen

1