Zobrazení: vizuální, textové

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

www.nconzo.cz [aktuální verze]

Stránky centra, jejímž posláním je podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Informace o centru, vzdělávacích centrech, programech, registru a legislativě.

Vydavatel: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1