Zobrazení: vizuální, textové

Neakceptovatelné pravdy

pravdy.webpark.cz [aktuální verze]

Časopis vycházející z tištěného periodika Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry. Zaměřen na dění v České republice z historického pohledu.

Vydavatel: Vácha, Vilém

1