Zobrazení: vizuální, textové

Časopis zdravotnického práva a bioetiky

www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/ [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký časopis obsahující teoretické studie a výzkumné práce zabývající se problematikou zdravotnického práva a bioetiky.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav státu a práva

1