Zobrazení: vizuální, textové

Novinářská cena ...

www.novinarskacena.cz [aktuální verze]

Soutěž hodnotící publikované příspěvky v daném kalendářním roce. Informace o soutěži a jejích ročnících, součástí tiskové zprávy a fotogalerie.

Vydavatel: Nadace Open Society Fund Praha

1