Zobrazení: vizuální, textové

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy

www.annojck.cz [aktuální verze]

Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Informace SČF

informace-scf.cz [aktuální verze]

Historie SČF, informace o klubech filatelistů, odborných společnostech a filatelistických výstavách

Vydavatel: Svaz českých filatelistů

Svaz českých filatelistů : SČF

informace-scf.blogspot.com [aktuální verze]

Blog obsahuje informace a novinky z dění ve svazu a v oblasti filatelie v ČR

Vydavatel: Svaz českých filatelistů

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

www.uno-ok.cz [aktuální verze]

Stránky zájmového sdružení založeného za účelem podpory nestátních neziskových organizací. Informace o unii, projektech, aktuálním dění, zahrnuje e-bulletin.

Vydavatel: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

1