Zobrazení: vizuální, textové

Annual of Language & Politics and Politics of Identity : ALPPI

alppi.eu [aktuální verze]

Recenzovaný časopis v angličtině zabývající se jazykovou politikou a politickou identitou, obsahuje původní vědecké práce.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Institut politologických studií

1