Zobrazení: vizuální, textové

Folia Zoologica in PDF

www.ivb.cz/folia-zoologica/folia-zoologica-vol-67-no-3-4/ [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině zabývající se zoologií obratlovců obsahující původní vědecké práce. Plný text dostupný od roku 2002. Dostupný též v tištěné podobě.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

www.ivb.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu Akademie věd ČR zabývajícího se biologií obratlovců obsahují informace o ústavu, výzkumných projektech, přednáškách a konferencích. Součástí stránek je také časopis Folia Zoologica.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

1