Zobrazení: vizuální, textové

Česká kosmická kancelář

www.czechspace.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové společnosti, která mimo jiné provozuje informační a poradenské centrum v oblasti kosmických aktivit. Informace o společnosti, výzkumu vesmíru, nosných raketách, pozorování Země a další.

Vydavatel: Česká kosmická kancelář

1