Zobrazení: vizuální, textové

Česká algologická společnost

www.czechphycology.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, jejích členech, akcích. Společnost vydává časopis Fottea.

Vydavatel: Česká algologická společnost

1