Zobrazení: vizuální, textové

Jazyk - literatura - komunikace

jlk.upol.cz [aktuální verze]

Elektronický recenzovaný časopis z jazykové, literární a obecně kulturní oblasti. Obsahuje články a studie.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury

1