Zobrazení: vizuální, textové

Studie a texty Evangelické teologické fakulty

www.etf.cuni.cz/sat/ [aktuální verze]

Odborný časopis pro teologii obsahující původní badatelské práce a přehledové práce, které informují o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

1