Zobrazení: vizuální, textové

Farma v jeskyni

infarma.info [aktuální verze]

Mezinárodní divadelní studio zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Součástí informace o divadle, jeho repertoáru, souboru, představeních a aktuálním dění.

Vydavatel: Farma v jeskyni

Ufftenživot

www.ufftenzivot.cz [aktuální verze]

Vydavatel: Spolek ufftenživot

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Vize tance : Národní iniciativa pro rozvoj současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění

www.vizetance.cz [aktuální verze]

Informace o sdružení, programu, knihovně, konzultacích, seminářích, Dni tance a aktuálním dění.

Vydavatel: Vize tance

1