Zobrazení: vizuální, textové

Motolák : studentský spolek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

www.motolak.org [aktuální verze]

Spolek se snaží otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků. Informace o spolku, klubech, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Motolák

1