Zobrazení: vizuální, textové

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.coh.usd.cas.cz [aktuální verze]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura

www.phil.muni.cz/dsebrno/ [aktuální verze]

Stránky výzkumného střediska zkoumajícího kořeny středoevropské historické a kulturní identity. Aktuality, pozvánky na konference, přehled vydaných publikací a řešených projektů.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

1