Zobrazení: vizuální, textové

RAMA UAV control System

rtime.felk.cvut.cz/helicopter/ [aktuální verze]

Stránky projektu Remotely-operated Aerial Model Autopilot na Katedře řídicí techniky ČVUT-FEL Praha, který vyvíjí řídící systém pro malá letadla bez posádky.

Vydavatel: ČVUT. Katedra řídící techniky

1