Zobrazení: vizuální, textové

Asociace debatních klubů České republiky

debatovani.cz [aktuální verze]

Stránky nevládní neziskovou organizací, sdružením debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Informace o asociaci, debatní lize, projektech, reprezentaci a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace debatních klubů ČR

1