Zobrazení: vizuální, textové

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

nrzp.cz [aktuální verze]

Informace o sdružení, projektech, činnosti a aktuálním dění. Součástí časopis Mosty, noviny Skok do reality a publikace 10 let NRZP ČR.

Vydavatel: Národní rada zdravotně postižených ČR

1