Zobrazení: vizuální, textové

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků : POUZP

www.pouzp.cz [aktuální verze]

Stránky unie sdružující zdravotnické pracovníky k obhajobě jejich profesních, odborových, ekonomických a sociálních práv. Informace o unii, vzdělávání a aktuálním dění. Součástí starší čísla časopisu Profese z let 2008-2010.

Vydavatel: Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

1