Zobrazení: vizuální, textové

Chmelařský institut s.r.o., Žatec

www.chizatec.cz [aktuální verze]

Stránky institutu, který se zabývá vědeckovýzkumnou činností v oblasti šlechtění a pěstování chmele. Informace o činnosti institutu a jeho službách. Součástí je také elektronická monografie Atlas českých odrůd chmele.

Vydavatel: Chmelařský institut

1