Zobrazení: vizuální, textové

Časopis Všehrd

casopis.vsehrd.cz [aktuální verze]

Nové, obnovené vydání časopisu Všehrd, který navazuje na historickou tradici a politického vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného

Vydavatel: Spolek českých právníků Všehrd

Iuridictum : encykopedie o právu

iuridictum.pecina.cz [aktuální verze]

Jedná se o encyklopedii vytvořenou v prostoru MediaWiki. Zdroj především obsahuje výklad pojmů z oblasti soukromého a veřejného práva

Vydavatel: Pecina, Tomáš

Nový občanský zákoník

obcanskyzakonik.justice.cz [aktuální verze]

Stránky informují o návrhu nového občanského zákoníku a přinášejí vysvětlení konkrétních oblastí, kde dojde k největším změnám. Zároveň obsahují samotný návrh nového znění zákoníku s důvodovou zprávou

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti

1