Zobrazení: vizuální, textové

Klášter Broumov : Česká republika

www.klaster-broumov.cz [aktuální verze]

Stránky benediktínského kláštera v Broumově. Informují o historii, turistických prohlídkách či vzdělávacích a kulturních akcích v klášteře.

Vydavatel: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

1