Zobrazení: vizuální, textové

Jazykovědné sdružení České republiky

www.jazykovednesdruzeni.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, které se zaměřuje na přednáškovou činnost, zvyšování vzájemné informovanosti členů, rozvíjení kontaktů se zahraničím, podporu řady významných děl, pořádání konferencí a diskusí. Podílí se na výchově mladých jazykovědců a spolupodílí se na tvorbě učebnic českého jazyka. Součástí časopis Jazykovědné aktuality.

Vydavatel: Jazykovědné sdružení ČR

1