Zobrazení: vizuální, textové

Čechoaustralan : krajanský list

cechoaustralan.com [aktuální verze]

Australský krajanský časopis, který vedle životních příběhů českých krajanů přináší také aktuality za života české komunity v Austrálii.

Vydavatel: Semenov, Barbara

Licence: CC BY 3.0 CZ

Češi na Slovensku

cesi.sk [aktuální verze]

Webové stránky obsahují informace z dějin i současnosti české a moravské komunity žijící na Slovensku

Vydavatel: Český spolek Bratislava

Česká vize

www.ceskavize.cz [aktuální verze]

Kritické reflexe hodnotového vývoje české společnosti, perspektivy do budoucna představují významné osobnosti českého kulturního života

Vydavatel: Dialog centrum

Český dialog

cesky-dialog.net [aktuální verze]

Časopis se zabývá vztahy a dialogem mezi Čechy doma a v zahraničí. Obsahuje články s kulturně-společenskou, historickou tematikou, rozhovory a reportáže z celého světa. Od roku 2012 vychází pouze elektronicky.

Vydavatel: Mezinárodní český klub

Kabinet Havel : úsvit v Čechách

www.usvitvcechach.cz [aktuální verze]

Webové stránky cyklu diskusí pořádaných u příležitosti dvacátého výročí listopadových událostí roku 1989. Cílem debat je kritická reflexe současné české společnosti a hledání cest k perspektivní budoucnosti České republiky

Vydavatel: Dialog centrum

Klub slovenskej kultúry : KSK

www.klubsk.net [aktuální verze]

Klub slovenské kultury je zájmové občanské sdružení Slováků žijících a působících v České republice, Čechů i ostatních příznivců slovenské kultury. Hlásí se k odkazu dobrých tradic v česko-slovenských vztazích a k odkazu krajanských spolků a sdružení. Součástí stránek je časopis Listy Slovákov a Čechov.

Vydavatel: Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR

Prázdniny u krajanů : turistika v českých vesnicích rumunského Banátu

www.banat.cz [aktuální verze]

Turistický průvodce oblasti rumunského Banátu informující o historii, tradicích, místopisu, cykloturistice a vesnicích.

Vydavatel: Člověk v tísni

Vlast

vlastenci.cz [aktuální verze]

České vlastenecké stránky zaměřené na podporu národní identity; informace o státních symbolech, znacích, významných osobnostech, českých vynálezech apod., stránky vytvořeny v rámci projektu Vlastenci.cz

Vydavatel: Vlastenci.cz

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Volyňští Češi

volynaci.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se historii volyňských Čechů, jejich způsobu života, hospodaření aj. Součástí stránek podrobné informace o obcích, archiválie, mapa Volyňské oblasti.

Vydavatel: Miroslav Hofman

1