Zobrazení: vizuální, textové

HTML5 : tvorba dokonalých webových stránek

htmlguru.cz [aktuální verze]

Základem textu je autorova kniha o tvorbě webových stránek, která vyšla v tištěné podobě. Aktuální text je modernizován a je zaměřen na současné technologie a jazyk HTML 5.

Vydavatel: Kosek, Jiří

1