Zobrazení: vizuální, textové

Slovo 21

www.slovo21.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace mezi jejíž hlavní aktivity patří boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům a budování multikulturní společnosti.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

1