Zobrazení: vizuální, textové

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

cosiv.cz [aktuální verze]

Společnost usilující o rovný přístup všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. Součástí poradenství, materiály a informace o aktuálním dění.

Vydavatel: Society for All

1