Zobrazení: vizuální, textové

Národní digitální knihovna : NDK

ndk.cz [aktuální verze]

Stránky největšího českého digitalizačního projektu. Informace o projektu, standardech, digitalizaci, archivaci i zpřístupnění dat.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

1