Zobrazení: vizuální, textové

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

vubp.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, který se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Informace o ústavu, organizační struktuře, legislativě, projektech, konferencích, součástí periodikum Zpravodaj.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

1