Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci : Centrum APA

apa.upol.cz [aktuální verze]

Projekt se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Licence: CC BY 4.0

Prader-Willi syndrom

www.prader-willi.cz [aktuální verze]

Informace o syndromu Prader-Willi, projevech a péči podle věku, organizacích a centrech, které se postiženým dětem věnují. Součástí poradna lékaře a příběhy dětí

Vydavatel: MeDitorial

1