Zobrazení: vizuální, textové

Galerie Katakomby

katakomby.czweb.org [aktuální verze]

Galerie provozovaná CED, kde se prezentují jednotlivci i skupiny, zavedení umělci i mladí širší veřejnosti neznámí výtvarníci. Součástí přehled výstav.

Vydavatel: Centrum experimentálního divadla

1