Zobrazení: vizuální, textové

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

www.inkluze.upol.cz [aktuální verze]

Web podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. Obsahuje podpůrná opatření pro žáky se znevýhodněním, metodiky prdagogické práce, katalogy čiností, nabídka vzdělávacích kurzů.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

1