Zobrazení: vizuální, textové

ARA - Asociace recentní archeologie

18-21century.com [aktuální verze]

Asociace recentní archeologie je občanské sdružení s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. - 21. století.

Vydavatel: Asociace recentní archeologie

1