Zobrazení: vizuální, textové

FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

uprav.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickou a praktickou výukou pravěké archeologie, raně středověké archeologie, archeologie vrcholného a pozdního středověku. Těžiště výuky je zaměřeno na Českou republiku v evropském kontextu, zejména středoevropském. Informace o ústavu, studiu a výzkumu.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav pro archeologii

1