Zobrazení: vizuální, textové

Electroscope : online časopis pro elektrotechniku

147.228.94.30 [aktuální verze]

Odborný online časopis, jehož snahou je odborně a komunikačně propojit pracoviště zabývající se elektrotechnikou a elektronikou.

Vydavatel: Západočeská univerzita. Katedra technologií a měření

1