Zobrazení: vizuální, textové

Fakulta chemicko-technologická : Ústav organické chemie a technologie

webak.upce.cz/~koch/ [aktuální verze]

Stránky vědeckého ústavu. Informace o ústavu, zaměstnancích, vědecké a výzkumné činnosti.

Vydavatel: Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Ústav organické chemie a technologie

1