Webarchiv uchovává český web


Pro první seznámení s webarchivem pokračujte zdeZobrazení: vizuální, textové

Tematické sbírky

Tematické sbírky jsou monotematické soubory webových dokumentů. V rámci tematických sklizní sledujeme především takové děje, které doprovází celospolečenská debata a je u nich tedy předpoklad, že zaujmou významnější místo z hlediska dějin České republiky. Cíleně vybíráme události, které mají širší ohlas v prostředí internetu. Monitorujeme očekávané akce (např. volby), ale i nenadálé situace (např. povodně).

1 2 3 4 5 6