Display: visual, text

Informační centrum vlády ČR : ICV

icv.vlada.cz [current version]

Informace o činnosti vlády České republiky, jejích poradních a pracovních orgánech a činnosti Úřadu vlády České republiky

Publisher: Úřad vlády ČR

Respekt institut : pro rozvoj občanské společnosti

respektinstitut.cz [current version]

Obecně prospěšná společnost organizující veřejné debaty na aktuální témata. Snaží se o rozvoj občanské společnosti v ČR i zahraničí a o podporu good governance (dobrého vládnutí), zahrnuty jsou informace o realizovaných projektech

Publisher: Respekt institut

Státní fond podpory investic : SFPI

sfpi.cz [current version]

Finanční zdroj pro rozvoj a modernizaci bydlení. Obsahuje legislativu, výroční zprávy, programy a realizované projekty financované z fondu

Publisher: Státní fond podpory investic

Státní fond životního prostředí České republiky

sfzp.cz [current version]

Finanční zdroj pro ochranu a zlepšování stavu životního prostředí, ukázky projektů financovaných z fondu, videonahrávky, zahrnut též časopis Priorita

Publisher: Státní fond životního prostředí ČR

Změny pro budoucnost

www.zmenyprobudoucnost.cz [current version]

Zdroj obsahuje srozumitelný přehled o práci vlády. A to jak té již dokončené, tak o dalších chystaných krocích

Publisher: Úřad vlády ČR

1