Display: visual, text

Informační centrum vlády ČR : ICV

icv.vlada.cz [current version]

Informace o činnosti vlády České republiky, jejích poradních a pracovních orgánech a činnosti Úřadu vlády České republiky

Publisher: Úřad vlády ČR

Institut pro veřejnou správu Praha

institutpraha.cz [current version]

Webové stránky Institutu pro veřejnou správu Praha. Jedná se o státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR, zajišťující vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, vzdělávání v eGovernmentu a zaměstnanců ve správních úřadech. Součástí stránek je organizační struktura, přehled zkoušek, studijních pomůcek, realizovaných projektů.

Publisher: Institut pro místní správu Praha

Otevřená data

www.otevrenadata.cz/ [current version]

Stránky informují o aktuálních trendech a možnostech práce s daty a snaží se prosadit širší využití otevřených dat v České republice.

Publisher: Nadace Open Society Fund Praha

Otevřete.cz : web pro otevřenost veřejné správy

www.otevrete.cz [current version]

Web věnující se problematice veřejné správy, svobodnému přístupu k informacím a příslušné legislativě.

Publisher: Otevřená společnost

Parlament, vláda, samospráva : zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele

parlament-vlada.cz [current version]

Politické a ekonomické komentáře, události z Parlamentu a vlády, články o státní správě a samosprávě.

Publisher: Parol

Puncovní úřad

www.puncovniurad.cz [current version]

Stránky úřadu,který vakonává správu v úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Součástí organizační struktura, kontakty, rozpočet, legislativa, puncocní značky, časté dotazy.

Publisher: Puncovní úřad

Recenzovaný vědecký časopis Auspicia

vsers.cz/auspicia/ [current version]

Recenzovaný vědecký časopis obsahově zaměřený na společenské a humanitní vědy.

Publisher: Vysoká škola evropských a regionálních studií

Ředitelství silnic a dálnic ČR

rsd.cz [current version]

Stránky státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem dopravy ČR, jež vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje jejich správu, údržbu, opravy, výstavbu a modernizaci.

Publisher: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní báňská správa ČR

cbusbs.cz [current version]

Informace o činnosti Státní báňské správy a Českého báňského úřadu, legislativa v oblasti hornictví aj.

Publisher: Český báňský úřad

1