Display: visual, text

Aktuální genetika : multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky

biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/ [current version]

Multimediální učebnice informující o nemendelovské dědičnosti, komparativní genomice a repetitivním DNA. Součástí slovník genetických pojmů

Publisher: Šeda, Ondřej; Liška, František; Šedová, Lucie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [current version]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Biomach, výpisky z biologie

www.biomach.cz [current version]

Stránky tvořené studenty Přírodovědecké fakulty UK pokrývající učivo středoškolské biologie. Součástí stránek testy a doprovodné materiály.

Publisher: Macháček, Tomáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Genetika : Váš zdroj informací o genetice

genetika.wz.cz [current version]

Stránky jsou věnovány základům genetiky a příbuzných oborů, pokrývají středoškolské osnovy výuky genetiky a některé kapitoly zacházejí až na úroveň vysokoškolských znalostí. Jsou určeny pro středoškolské a vysokoškolské studenty a širokou veřejnost

Publisher: Šípek, Antonín

Osel : objective source e-learning

osel.cz [current version]

Elektronický časopis OSEL se zabývá popularizací vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd

Publisher: Pazdera, Josef

Vrozené vývojové vady : informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR

www.vrozene-vady.cz [current version]

Informace o výskytu vrozených vad v ČR, úspěšnosti prenatální diagnostiky, stavu dětí narozených po asistované reprodukci a hypotrofických dětech. Součástí prezentace a percentilové tabulky

Publisher: Šípek, Antonín

1