Display: visual, text

Fotogalerie Botanické zahrady Praha : NaturePicture.cz

naturepicture.cz [current version]

Fotografie rostlin, botanických zahrad, národních parků pořízené zaměstnanci a spolupracovníky botanické zahrady.

Publisher: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Info Amerika

infoamerika.cz [current version]

Stránky o Spojených státech amerických z turistického hlediska informující o státech USA, dopravě, městech a národních parcích

Publisher: Havlík, Karel

Národní park České Švýcarsko

www.npcs.cz [current version]

Stránky národního parku přináší kromě návštěvnických informací i informace o přírodě a krajině parku a péči o něj. Součástí stránek je také přehled aktuálních událostí i akcí a bohatá galerie fotografií.

Publisher: Správa Národního parku České Švýcarsko

Národní park Podyjí

www.nppodyji.cz [current version]

Informace o instituci, krajinné oblasti Národního parku Podyjí a aktuálním dění. Součástí zpravodaj Podyjské listí.

Publisher: Správa Národního parku Podyjí

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Národní park Šumava

npsumava.cz [current version]

Stránky národního parku obsahují návštěvnické informace, údaje o přírodě a správě národního parku. Součástí jsou také zajímavosti.

Publisher: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Krkonošského národního parku

www.krnap.cz [current version]

Stránky Správy KRNAP obsahují základní informace o organizaci a péči o národní park z pohledu ochrany životního prostředí, ekologie, lesního hospodářství, poskytování turistických informací apod.

Publisher: Správa Krkonošského národního parku

1