Display: visual, text

Centrum Excelence Telč

cet.arcchip.cz [current version]

Stránky projektu výstavby výzkumného a vývojového centra. Informace o projektu, jeho realizaci, laboratořích, výzkumném programu a aktuálním dění.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Constraint satisfaction optimisation research group

kti.mff.cuni.cz/~bartak/clp/ [current version]

Stránky výzkumné skupiny, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zvýšení efektivnosti optimalizace při řešení problémů za pomoci logického programování s omezujícími podmínkami (constraint logic programing) a metodiky vyvozování znalostí (knowledge reasoning). Články a aktuality z oboru, výzkumné projekty, vědečtí pracovníci

Publisher: Constraint & logic programming research group

Czech research and technology development : Czech rtd : research and technology development

www.czechrtd.info [current version]

Projekt Technologického centra Akademie věd České republiky, který mapuje oblast výzkumu a technologického rozvoje, (research and technology development) v České republice. Analýzy, koncepce, seznam relevantních českých institucí uspořádaný dle oboru, ve kterém působí. Stránky jsou v anglickém jazyce

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Czech technology days

czechtechnologydays.org [current version]

Popis mezinárodní spolupráce České republiky s vybranými světovými zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a podpory investic do podnikání. Informace jsou v anglickém jazyce

Publisher: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Display

www.display.cz [current version]

Stránky sdružení, které se zabývá výzkumem a produkcí v rozšířeném poli umění, zahrnují informace o výstavní, publikační, výzkumné činnosti a projektech.

Publisher: Display

Essentia

www.essentia.cz [current version]

Recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikaci vědeckých poznatků a ochranu přírody v České republice

Publisher: Šváb, Václav

Institute for theoretical computer science

iti.fi.muni.cz [current version]

Stránky Institutu teoretické informatiky při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity přinášejí informace o aktuálních výzkumných projektech, seznam pracovníků, pozvánky na konference a workshopy. Informace jsou v anglickém jazyce.

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Institute for theoretical computer science : Pilsen branch

dimatia.fav.zcu.cz/dm/iti/ [current version]

Informace o projektu a jeho partnerech, směrech výzkumu a technického zajištění Institutu. Součástí je seznam spoluorganizovaných nebo relevantních setkání a konferencí. Informace jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce

Publisher: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Institut teoretické informatiky

Institut teoretické informatiky

iti.mff.cuni.cz [current version]

Institut se zabývá metodami, algoritmy a strukturami teoretické informatiky a jejich aplikace v informačních technologiích. Stránky obsahují seznam pracovníků institutu, partnery a aktuality. Součástí je přístup k plným textům vydaných publikací.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut teoretické informatiky

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

iips.cz [current version]

Mezinárodní politologický ústav MU je nezávislým vědeckým pracovištěm, které se od svého založení v roce 1990 zaměřuje na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti. Na webových stránkách jsou uvedeny informace z konferencí, o projektech, soutěžích a studentské sekci

Publisher: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Národní park Šumava

npsumava.cz [current version]

Stránky národního parku obsahují návštěvnické informace, údaje o přírodě a správě národního parku. Součástí jsou také zajímavosti.

Publisher: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Národní technické muzeum

ntm.cz [current version]

Organizační struktura, historie, sbírky, projekty, vydavatelská činnost, vědecké a další aktivity Národní technického muzea. Součástí rozsáhlé informace o archivu a knihovně muzea.

Publisher: Národní technické muzeum

1 2