Display: visual, text

Prolegomena Scénotestu : internetový časopis se zaměřením na projektivní a vývojovou psychodiagnostiku

www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE/ [current version]

Webovská prezentace o projektivní metodě Scénotestu, která se uplatňuje v psychodiagnostice. Články, případové studie

Publisher: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Psychologická diagnostika : informační servis pro psychology

www.psychodiagnostika.cz [current version]

Odborné texty a recenze na publikace z oblasti psychologické diagnostiky

Publisher: Testcentrum - Hogrefe

Testfórum : časopis pro psychickou diagnostiku

www.testforum.cz [current version]

Odborný časopis věnující se psychodiagnostice, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky. Každé číslo je vždy zaměřeno na konkrétní skupinu testových nebo dotazníkových metod.

Publisher: Českomoravská psychologická společnost

Licence: CC BY 3.0
1