Display: visual, text

Arcana : společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj

www.arcana.cz [current version]

Teoretické statě z oblasti grafologie, psychologie a psychoterapie

Publisher: Arcana

Česká arteterapeutická asociace : ČAA

www.arteterapie.cz [current version]

Informace o asociaci, arteterapii v ČR a novinkách. Součástí galerie výtvorů vytvořených během různých akcí a některé plné články z časopisu Arteterapie

Publisher: Česká arteterapeutická asociace

Česká psychedelická společnost

czeps.org [current version]

Stránky společnosti, která vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Informace o společnosti, výzkumu, mediálních ohlasech a aktuálním dění.

Publisher: Česká psychedelická společnost

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP

www.psychoterapeuti.cz [current version]

Informace o společnosti, odborných akcích, Evropské asociaci psychoterapie a legislativě v oboru.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká psychoterapeutická společnost

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

www.cspap.cz [current version]

Informace o společnosti, články z oblasti psychoanalytické psychoterapie a pravidla psychoanalytického výcviku.

Publisher: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Ergoaktiv : centrum odborné péče pro pro osoby po cévní mozkové příhodě

ergoaktiv.cz [current version]

Stránky centra moderní rehabilitace poskytující podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. Součástí informace o centru, poskytovaných službách, příběhy klientů.

Publisher: ErgoAktiv

IVGT : Institut pro výcvik v Gestalt terapii

www.gestalt.cz [current version]

Informace o Gestalt terapii, terapeutech, workshopech a výcviku. Součástí informační občasník Tady a teď

Publisher: Institut pro výcvik v Gestalt terapii

Licence: CC BY 3.0 CZ

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

pvsps.cz [current version]

Komplexní informace o Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro studenty, uchazeče o studium a veřejnost

Publisher: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Prolegomena Scénotestu : internetový časopis se zaměřením na projektivní a vývojovou psychodiagnostiku

www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE/ [current version]

Webovská prezentace o projektivní metodě Scénotestu, která se uplatňuje v psychodiagnostice. Články, případové studie

Publisher: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Psychiatrie pro praxi

psychiatriepropraxi.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis určený ambulantním a klinickým psychiatrům. Informace z ambulantní psychiatrie, psychofarmakologie a psychoterapie. Plný text dostupný od roku 2001.

Publisher: Solen

Psychosom : psychosomatická medicína

www.psychosom.cz [current version]

Plné verze časopisu zaměřeného na psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu.

Publisher: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci

Psychoterapie

journals.muni.cz/psychoterapie [current version]

Obsahy, abstrakty, výběrové plné články recenzovaného časopisu Psychoterapie

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra psychologie

1 2