Display: visual, text

Fair trade

fairtrade.cz [current version]

Informace o Fair Trade, jeho významu, smyslu, přehled výrobků, prodejců, kampaní a aktivit na podporu ochrany práv výrobců a pěstitelů v rozvojových zemích

Publisher: Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání

NaZemi

www.nazemi.cz [current version]

Nevládní nezisková organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem , propaguje fair trade jako účinnou podporu.

Publisher: NaZemi

Varianty

www.varianty.cz [current version]

Stránky projektu organizace Člověk v tísni, jehož cílem je podpora multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Publisher: Člověk v tísni

1